Veidekke ASA | Skabos vei 4 | Postboks 505 Skøyen 0214 Oslo | Kontakt oss | Opphavsrett og ansvarserklæring | Redaktør: Tommy Johansen
Ansvarlig Redaktør: Kai Krüger Henriksen | veidekke.no | veidekke.se | hoffmann.dk | veidekke.com | Samfunnsansvarsrapport 2012 | Årsrapport 2012