Kort om Veidekke

Juridisk navn: Veidekke ASA

Grunnlagt: 1936

Virksomhetsområder: Veidekke Bygg Norge, Veidekke Infrastruktur Norge, Veidekke Sverige, Veidekke Danmark.

Antall ansatte: 8 100

Veidekke har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Konsernsjef: Jimmy Bengtsson

Veidekke er notert på Oslo Børs under tickeren VEI.

 

Nøkkeltall 2020:

Inntekter: NOK 38 140 millioner

Resultat før skatt: NOK 1 134 millioner

 

Se års- og bærekraftsrapport 2019 for ytterligere finansiell informasjon.

Veidekke er en ledende entreprenør med tydelig markedsposisjon i og rundt befolkningssentrene i Skandinavia. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering, lokalkunnskap og tett samarbeid med kunden fra tidlig fase kjennetegner prosjektvirksomheten vår.

Kontakt oss