Historie

Veidekkes virksomhet startet med hugging og legging av brostein i Østfold i 1936. Virksomheten ble etter hvert utvidet med veiforbedringskontrakter i flere kommuner og fylker på Østlandet, og i 1948 kom gjennombruddet med anleggskontrakten for byggingen av Sola flyplass i Stavanger.


Veidekke ble etter hvert en sentral aktør i flyplassutbygginger i Norge, og på slutten av 50-tallet kom også det første utenlandsoppdraget – flyplassbygging i Etiopia.

Store anleggsoppdrag utgjorde hovedtyngden av virksomheten utover på 60- og 70-tallet, og selskapet ble de neste tiårene en stor veiutbygger. Andre store anleggsoppdrag, som kraftverksutbygginger og store industriprosjekter i oljesektoren, kom inn som nye markedsområder.

80-tallet var preget av strukturendringer i entreprenørbransjen, og flere av de større entreprenørene slo seg sammen. Veidekkes strategi var å videreutvikle seg som selvstendig selskap, og dette ble starten på en oppkjøpsperiode. I alt ble ti selskaper en del av konsernet i dette tiåret. Senere har mer enn 80 nye selskaper kommet til. Veidekke tok sats i et nytt marked på 80-tallet med sin inntreden i bolig- og yrkesbyggmarkedet. En annen milepæl var noteringen på Oslo Børs i 1986.

Kjøpet av Aker Entreprenør i 1991 bidro til at selskapets omsetning doblet seg, og dette innledet dermed et tiår med sterk vekst. Veidekke valgte i tillegg å satse på boligsegmentet, med eiendomsutvikling som nytt virksomhetsområde, og så i tillegg på ekspansjon til nabolandene. Det ble besluttet å etablere anleggsvirksomhet i Göteborg sammen med lokale krefter i 1998, noe som ble starten på utviklingen av Veidekke som skandinavisk aktør. I år 2000 overtok Veidekke Danmarks eldste og fjerde største entreprenør, Hoffmann A/S, og samme år etablerte selskapet entreprenør- og eiendomsvirksomhet i Sverige. 

I 2020 solgte Veidekke eiendomsvirksomheten, og selskapet er i dag en rendyrket entreprenør. Selskapets ambisjoner frem mot 2022 er lønnsomhet foran vekst, et attraktivt utbytte til aksjeeierne og null alvorlige skader. I verdiskapende samspill med kunder og partnere skal Veidekke fortsette å bygge fremtidens Skandinavia.