Verdigrunnlag

Verdiskapende samspill er en sentral del av vår forretningsfilosofi. Vi ønsker at det vi bygger og utvikler, skal være til glede og nytte for de som skal bruke det. Derfor bygger vi i et verdiskapende samspill med alle andre interessenter i våre prosjekter.

Stolpene i Veidekkehuset representerer våre viktigste ressurser. Uten et velfungerende samarbeid mellom kunder, ansatte, ledelse og leverandører, kan vi ikke oppnå verdiskapende samspill.
 

Veidekkehuset og vårt verdiskapende samspill

Veidekkehuset og vårt verdiskapende samspill

Verdier

Verdigrunnlaget preger vår adferd i vår måte å tenke og handle på.

  • Profesjonell - Måten vi handler på.
  • Redelig – Vi skal aldri ta snarveier eller unndra oss de rammer som lover, regler og etiske retningslinjer angir.
  • Entusiastisk - Vi er engasjert i hva vi gjør og søker aktivt lønnsomme løsninger for alle involverte.
  • Grensesprengende - Vi er nysgjerrige og utfordrende. Vi tør å være oss selv ved å være innovative i vår måte å tenke og handle på.

 

Vil du snakke med oss om dette?

Lars Erik Lund

Konserndirektør strategi og bærekraft, Veidekke ASA

M: +47 413 31 369

lars.lund@veidekke.no