Markedsanalyse - Bygg og anlegg

Markedsanalyse - Bygg og anlegg

Veidekkes markedsdata (PowerBI)

I Veidekkes markedsdata finner du historiske data for entreprenørproduksjon i Skandinavia samt prognoser for 2019-2021.
I tillegg finner du informasjon om sentrale markedskrefter som påvirker det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet.

Klikk her for å åpne markedsdata ...

Om Veidekkes markedsdata

Veidekkes markedsdata beskriver forventet utvikling for skandinavisk entreprenørbransje for inneværende og neste år. Se "Om statistikken" i PowerBI for mer informasjon.

Forbehold

Veidekkes prognoser er et uttrykk for beste skjønn. Merk at prognoser for entreprenørmarkedet uansett er usikre, og at usikkerheten øker med videre segmentering. Analysene bygger på data fra tredjepartskilder. Veidekke tar ikke ansvar for eventuelle feil i underlagsmaterialet eller konsekvenser av bruk av analysen.

Markedsrapporter

Fra høsten 2019 publiserer Veidekke interaktive markedsrapporter, der du selv kan "drille" i dataene. Hvert halvår legger vi også frem presentasjon med vår analyse av sentrale entreprenørmarkeder.

Frem til våren 2019 publiserte Veidekkes analyseavdeling halvårlige konjunkturrapporter. Disse er tilgjengelige i arkiv her.

Oppdatering Veidekkes markedsdata

Kvartalsvis. Siste oppdatering: 13.12.2019.

Neste oppdatering: Utsatt pga korona-pandemien.

Presentasjon av Veidekkes markedsanalyse

Halvårlig. Siste oppdatering: 30.10.2019.

Neste oppdatering: Utsatt pga korona-pandemien.Kristoffer Eide Hoen

Kristoffer Eide Hoen

Direktør Analyse
Anders Wettre

Anders Wettre

Analytiker