Markedsanalyse - Bygg og anlegg

Markedsanalyse - Bygg og anlegg

Veidekkes markedsdata (PowerBI)

I Veidekkes markedsdata finner du historiske data for entreprenørproduksjon i Skandinavia samt prognoser for 2019-2020.
I tillegg finner du informasjon om sentrale markedskrefter som påvirker det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet.

Klikk her for å åpne markedsdata ...

Om Veidekkes markedsdata

Veidekkes markedsdata beskriver utviklingstrekk for den skandinaviske entreprenørbransjen. Markedsdataene viser forventet aktivitetsutvikling i det skandinaviske entreprenørmarkedet i inneværende år og neste år. Dataene frembringes på bransjenivå; de reflekterer altså ikke Veidekke-konsernets forventing til egen utvikling i perioden. Se "Om statistikken" i PowerBI for en nærmere beskrivelse av Veidekkes markedsdata.

Forbehold

Veidekkes prognoser angir vårt best skjønn for den videre utviklingen i det skandinaviske entreprenørmarkedet. Merk at prognoser for entreprenørmarkedet er forbundet med høy usikkerhet, og at usikkerheten øker når det segmenteres etter geografi/produkt.

Analysene bygger på input fra tredjepartskilder, og Veidekke tar ikke ansvar for eventuelle feil i underlagsmaterialet eller for konsekvenser av bruk av analysen.

Våre rapporter

Fra og med høsten 2019 publiserer Veidekke interaktive markedsrapporter, der du selv kan drille i våre data ut fra land, sektor og region. I tillegg publiserer vi hvert kvartal en markedsoppdatering som retter søkelyset inn mot sentrale deler av entreprenørbransjen. Frem til våren 2019 publiserte Veidekkes analyseavdeling konjunkturrapporter to ganger i året. Disse er tilgjengelige i arkiv.

Oppdateringsfrekvens

Kvartalsvis. Siste oppdatering: 30.10.2019.

Neste oppdatering: 13.12.2019.Kristoffer Eide Hoen

Kristoffer Eide Hoen

Direktør Analyse
Anders Wettre

Anders Wettre

Analytiker