Markedsanalyse - Bygg og anlegg

Markedsanalyse - Bygg og anlegg

Veidekkes markedsdata (PowerBI)

[Oppdatert 7. mai 2020]: I Veidekkes markedsdata finner du historiske data for entreprenørproduksjon i Skandinavia til og med 2019.
I tillegg finner du informasjon om sentrale markedskrefter som påvirker det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet.

Klikk her for å åpne markedsdata ...

Om Veidekkes markedsdata

Som følge av den pågående COVID-19-pandemien, som medfører stor usikkerhet for videre markedsutvikling, har Veidekke besluttet å ikke publisere prognoser inntil videre. Vi kommer tilbake til prognosearbeidet så snart forholdene tillater det – trolig høsten 2020. Historiske dataserier som er offentliggjort i Veidekkes markedsdata (Power BI) er fortsatt tilgjengelige.

Markedsrapporter

Fra høsten 2019 publiserer Veidekke interaktive markedsrapporter, der du selv kan "drille" i dataene. Hvert halvår legger vi også frem presentasjon med vår analyse av sentrale entreprenørmarkeder.

Frem til våren 2019 publiserte Veidekkes analyseavdeling halvårlige konjunkturrapporter. Disse er tilgjengelige i arkiv her.

Oppdatering Veidekkes markedsdata

Kvartalsvis. Siste oppdatering: 13.12.2019.

Neste oppdatering: Utsatt pga COVID-19-pandemien..

Presentasjon av Veidekkes markedsanalyse

Halvårlig. Siste oppdatering: 30.10.2019.

Neste oppdatering: Utsatt pga COVID-19-pandemien.Kristoffer Eide Hoen

Kristoffer Eide Hoen

Direktør Analyse
Anders Wettre

Anders Wettre

Analytiker