Koronavirus

Koronavirus

Håndtering av korona-pandemien

Veidekke følger utviklingen av korona-pandemien nøye. Vi har et ansvar for helsen til våre ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, vi har et ansvar for å følge myndighetenes regler og restriksjoner, og vi har et ansvar for å opprettholde mest mulig produksjon.

Vi har flere beredskapsgrupper for å håndtere ulik informasjon og risikobilde. Veidekke følger alle råd, restriksjoner og anbefalinger fra helsemyndighetene for å være med på dugnaden om å begrense smitte, og samtidig for å unngå at våre kolleger må i karantene ved å ha jobbet for tett.

Mange har sitt levebrød i Veidekke, og vårt store nettverk av leverandører er avhengige av at vi opprettholder produksjonen. Bygg- og anleggsbransjen er en av de største fastlandsbransjene i Skandinavia, og det er samfunnsøkonomisk avgjørende at vi ikke stopper opp. Like fullt er mange avhengige av tjenestene vi leverer – fra boligkjøpere til transportsektoren – og vi gjør det vi kan for at kundene våre skal få de tjenestene landet trenger for å fungere.

Utbruddet har foreløpig hatt en begrenset effekt på fremdriften i bygg- og anleggsprosjektene, og boligsalget. Veidekke har mange faste ansatte håndverkere, og har ikke merket en stor effekt av innreiseforbudet til landet. Samtidig er det usikkerhet for hvordan dette vil påvirke oss når restriksjoner heves eller gjøres strengere. I de tilfellene hvor vi er nødt til å stenge ned prosjekter eller opplever mulig sviktende ordreinngang, kan det medføre permitteringer.

Har du spørsmål til Veidekkes beredskapsgruppe, se følgende e-postadresser:

koronapersonal@veidekke.no – Spørsmål om permitteringer, sykepenger og omsorgspenger

koronahelse@veidekke.no – Spørsmål om helse og smittevern

koronainfo@veidekke.no – Andre spørsmål om korona-pandemien