Overtegning i Veidekkes aksjeprogram

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet, også i år har interessen vært stor. Over 2 500 ansatte benyttet seg av årets aksjetilbud, og tilbudet ble overtegnet med mer enn 10 prosent. Det er økt tegning i alle tre land sammenliknet med forrige aksjesalg i 2019. Resultatet av årets aksjesalg til de ansatte viser at organisasjonen har tro på Veidekkes utvikling.


Overtegning i Veidekkes aksjeprogram.

- I Veidekke tar vi eierskap til jobben på alvor: Halvparten av våre medarbeidere eier nemlig aksjer i selskapet, til en samlet verdi av nær to milliarder kroner. Aksjeprogrammet er et tilbud vi har hatt mer eller mindre kontinuerlig siden børsintroduksjonen i 1986. Det har blitt en viktig del av Veidekke-kulturen og gjennom disse tilbudene om kjøp av aksjer har ansatte kunnet ta del i verdiskapningen i egen arbeidsplass, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Aksjeprogrammet «Aksjer til ansatte» ble gjennomført i perioden 12.-19. februar. I løpet av de syv dagene fikk 7 644 ansatte i Veidekke tilbud om å kjøpe mellom 50 og 1 500 Veidekkeaksjer hver, med en rabatt på 20 prosent på en volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs i tegningsperioden. 2 523 ansatte benyttet seg av tilbudet og tegnet seg for kjøp av 1 520 003 aksjer. Dette innebærer en overtegning på mer enn 10 prosent.

Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom totalt 1 363 347 aksjer. Prisen de ansatte betalte for aksjene ble satt til 87,96 kroner per aksje, etter at rabatten på 20 % er trukket fra. Aksjene er underlagt en bindingstid på to år.

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Wiese Porsmyr

Konserndirektør, CFO

M: +47 907 59 058

jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no