Utbyttepolicy

Veidekke skal gi et høyt utbytte. Utbyttepolitikken fastslår at utbyttet skal utgjøre minimum 50% av selskapets årsresultat.

Aksjeutbytte

Generalforsamlingen har vedtatt et ordinært utbytte på NOK 5 per aksje for regnskapsåret 2018.

 

Utbyttedato

Utbetalingsdato

Utbytte

Regnskapsår

08.05.2019

21.05.2019

5,00

2018

02.05.2018

16.05.2018

5,00

2017

10.05.2017

24.05.2017

4,50

2016

10.05.2016

24.05.2016

4,00

2015

05.05.2015

19.05.2015

3,50

2014

07.05.2014

19.05.2014

3,00

2013

06.05.2013

23.05.2013

2,50

2012

11.05.2012

24.05.2012

2,75

2011

05.05.2011

20.05.2011

2,50

2010

05.05.2010

20.05.2010

2,50

2009

07.05.2009

20.05.2009

2,50

2008

07.05.2008

20.05.2008

4,00

2007

08.05.2007

21.05.2007

2,60

2006

08.05.2006

19.05.2006

2,00

2005

17.11.2005

06.12.2005

2,40*

2004

27.04.2005

18.05.2005

1,20

2004

28.04.2004

19.05.2004

0,70

2003

08.05.2003

27.05.2003

0,70

2002

07.05.2002

28.05.2002

0,40

2001

03.05.2001

23.05.2001

0,40

2000

03.05.2000

24.05.2000

0,55

1999

28.04.1999

20.05.1999

0,50

1998

28.04.1998

20.05.1998

0,48

1997

* Ekstraordinært utbytte

Alle utbyttetall er justert for splitt i 1998 (1:2), 2000 (1:2) og 2007 (1:5).

RISK

Ved salg av aksjer i Veidekke som er kjøpt i 2005 eller tidligere må RISK hensyntas når man skal beregne skattemessig resultat. Det er kun norske aksjonærer som skal justere kostprisen med et RISK beløp.

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no