Tilbakekjøp av egne aksjer

I perioder da konsernet står sterkt finansielt, kan Veidekke supplere utbyttepolitikken med å kjøpe tilbake aksjer. Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe tilbake inntil 10 % av aksjekapitalen, men tilbakekjøp av aksjer er kun aktuelt når aksjekursen vurderes å ligge under reell markedsverdi. De siste årene har Veidekke prioritert utbytte og operasjonelle investeringer fremfor tilbakekjøp.
 

Avsluttede tilbakekjøpsprogram

År

Tilbakekjøpt andel
i prosent av aksjekapitalen

Gjennomsnittlig kjøpskurs
i kroner per aksje

Kostpris for tilbakekjøpene
i millioner kroner

2008/2009

1,7 %

37,3

84,1

2007/2008

3 %

48,2

202,5

2006/2007

2 %

46,8

134,7

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Wiese Porsmyr

Konserndirektør, CFO

M: +47 907 59 058

jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no