Tilbakekjøp egne aksjer

Veidekke benytter tilbakekjøp av aksjer som et instrument for å optimalisere kapitalstrukturen i konsernet.

 

 

Tilbakekjøp er et alternativ til utbytte. Tilbakekjøp av aksjer vil bli vurdert dersom aksjekursen synes å ligge under sin reelle verdi. Intensjonen er at alle egne aksjer skal slettes på førstkommende generalforsamling.
 

Arkiv - Avsluttede tilbakekjøpsprogram

År

Tilbakekjøpt andel
i % av aksjekapitalen

Gjennomsnittlig kjøpskurs
i kroner pr aksje

Kostpris for tilbakekjøpene
i millioner kroner

2008/2009

1,7 %

37,3

84,1

2007/2008

3 %

48,2

202,5

2006/2007

2 %

46,8

134,7

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no