Nøkkeltall 2017 - 2016

Nøkkeltall fra de to siste årsregnskapene.

Nøkkeltall 1)
 

Mill. NOK

2017

2016 2)

Driftsinntekter, segment

31 568

30 137

Resultat før skatt, segment

1 441

1 460

Virksomhetsområde Entreprenør

759

804

Virksomhetsområde Eiendom

549

567

Virksomhetsområde Industri

 206

136

Virksomhetsområde Annet

-73

-47

Resultat pr. aksje, segment

9,4

9,3

Utbytte pr. aksje

5,0

4,5

Resultatmargin, segment (%)

4,6

4,8

Driftsinntekter IFRS 3)

 30 281

28 613

Driftsresultat før avskr. (EBITDA) IFRS

 1 776

1 520

Driftsresultat (EBIT), IFRS

1 252

1 053

Resultat før skatt IFRS

1 259

1 092

Resultat pr. aksje IFRS (kr) 4)

 8,2

6,6

Netto rentebærende gjeld

764

0

Ordrereserve totalt

32 561

24 404

1) Kommentarene i rapporten knytter seg til tall fra segmentregnskapet.
Kommentarer til IFRS-regnskapet er spesifisert i teksten.

2) Resultatet for 2016 inkluderer en positiv engangseffekt fra endring i uførepensjonsordningen i Norge på NOK 108 millioner, fordelt på NOK 81 millioner i  Entreprenør, NOK 19 millioner i Industri, NOK 4 millioner i Eiendom og NOK 4 millioner i Annet.

3) I henhold til IFRS blir resultatet av boligsalg først inntektsført når boligen overtas av kjøper. I segmentregnskapet blir prosjektene inntektsført løpende etter følgende formel: pris x salgsgrad x produksjonsgrad.

4) Ingen utvanningseffekt foreligger.

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no