Nøkkeltall 2016 - 2015

Nøkkeltall fra de to siste årsregnskapene.

Nøkkeltall 1)
 

Mill. NOK

2016

2015

Driftsinntekter, segment

30 137

24 509

Resultat før skatt, segment

1 460

1 043

Virksomhetsområde Entreprenør

804

644

Virksomhetsområde Eiendom

567

306

Virksomhetsområde Industri

136

190

Virksomhetsområde Annet

-47

-97

Resultat pr. aksje, segment

9,3

6,5

Utbytte pr. aksje

4,5

4,0

Resultatmargin, segment (%)

4,8

4,3

Driftsinntekter IFRS 2)

28 613

24 225

Driftsresultat før avskr. (EBITDA) IFRS

1 520

1 316

Driftsresultat (EBIT), IFRS

1 053

944

Resultat før skatt IFRS

1 092

950

Resultat pr. aksje IFRS (kr) 3)

6,6

5,7

Netto rentebærende posisjon

0

606

Ordrereserve totalt 4)

24 404

24 814

1) Kommentarene i rapporten knytter seg til tall fra segmentregnskapet.
Kommentarer til IFRS-regnskapet er spesifisert i teksten.

2) I henhold til IFRS blir resultatet av boligsalg først inntektsført når boligen overtas av kjøper. I segmentregnskapet blir prosjektene inntektsført løpende etter følgende formel: pris x salgsgrad x produksjonsgrad.

3) Ingen utvanningseffekt foreligger.

4) 18 mnd. asfaltordrer under segmentet Industri ble tatt ut fra 1. kvartal 2015, og historiske tall er omarbeidet.

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no