Nøkkeltall 2018 - 2017

Nøkkeltall fra de to siste årsregnskapene.

Nøkkeltall 1)
 

Mill. NOK

2018

2017 2)

Driftsinntekter, segment

 35 584

31 568

Resultat før skatt, segment

591

 1 311

Segment Entreprenør

219

629

Segment Eiendom

388

549

Segment Industri

 40

 206

Segment Annet

-56

-73

 

 

 

Resultat pr. aksje, segment

 4,0

8,6

Resultatmargin, segment (%)

 1,7

4,6

 

 

 

Driftsinntekter IFRS 3)

 35 667

 31 175

Driftsresultat før avskr. (EBITDA) IFRS

 1 174

 1 844

Resultat før skatt IFRS

 602

 1 327

Resultat pr. aksje IFRS (kr) 4)

4,0

8,8

Netto rentebærende gjeld

 1 470

764

Ordrereserve totalt

 34 640

32 561

1) Kommentarene i rapporten knytter seg til tall fra segmentregnskapet. Eventuelle kommentarer til IFRS-regnskapet vil være spesifisert i teksten.
2) Resultat før skatt i segmentregnskapet for 2017 er omarbeidet i henhold til ny inntektsføringsstandard, IFRS 15, med effekt fra 1. januar 2018. Se note 18.
3) I henhold til IFRS blir resultatet av boligsalg i Norge først inntektsført når boligen overtas av kjøper. I segmentregnskapet blir prosjektene inntektsført løpende etter følgende formel: pris x salgsgrad x produksjonsgrad.
4) Ingen utvanningseffekt foreligger.

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no