Nøkkeltall 2020 - 2019

Nøkkeltall fra de to siste årsregnskapene.

Nøkkeltall 1)
 

Beløp i NOK millioner20202019
Omsetning38 140 36 569
Resultat før skatt 1 134 596

Veidekke Bygg Norge

532 387

Veidekke Infrastruktur Norge

244168

Veidekke Sverige

303-25

Hoffmann

200169

Annet

-145-104

Resultat pr. aksje

5,83,0

Resultatmargin %

3,01,6

 

  

Omsetning, IFRS

38 140 36 569

Driftsresultat før avskriving (EBITDA), IFRS

2 122 1 468

Resultat før skatt, IFRS

1 202 582
Resultat per aksje, IFRS 15,6 6,8

Netto rentebærende posisjon

3 078 -2 653

Ordrereserve totalt

37 460 36 704
1) Kommentarene i rapporten er knyttet til tall fra segmentregnskapet. Eventuelle kommentarer til IFRS-regnskapet vil være spesifisert i teksten.

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Wiese Porsmyr

Konserndirektør, CFO

M: +47 907 59 058

jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no