Nøkkeltall 2015 - 2014

Nøkkeltall fra de to siste årsregnskapene.

Nøkkeltall 1)
 

Mill. NOK

2015

2014

Driftsinntekter, segment

24 509

23 863

Resultat før skatt, segment

1 043

967

Virksomhetsområde Entreprenør

644

549

Virksomhetsområde Eiendom

306

280

Virksomhetsområde Industri

190

210

Virksomhetsområde Annet

-97

-73

Resultat pr. aksje, segment

6,5

5,8

Utbytte pr. aksje

4,0

3,5

Resultatmargin, segment (%)

4,3

4,1

Driftsinntekter IFRS 2)

24 225

24 027

Driftsresultat før avskr. (EBITDA) IFRS

1 316

1 383

Driftsresultat (EBIT), IFRS

944

1 045

Resultat før skatt IFRS

950

1 055

Resultat pr. aksje IFRS (kr) 3)

5,7

6,3

Netto rentebærende posisjon

606

-274

Ordrereserve totalt 4)

24 814

16 792

1) Kommentarene i rapporten knytter seg til tall fra segmentregnskapet.
Kommentarer til IFRS-regnskapet er spesifisert i teksten.

2) I henhold til IFRS blir resultatet av boligsalg først inntektsført når boligen overtas av kjøper. I segmentregnskapet blir prosjektene inntektsført løpende etter følgende formel: pris x salgsgrad x produksjonsgrad.

3) Ingen utvanningseffekt foreligger.

4) 18 mnd. asfaltordrer under segmentet Industri ble tatt ut fra 1. kvartal 2015, og historiske tall er omarbeidet.

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no