Gjeldsfinansiering

På disse sidene finnes relevant informasjon om gjeldsfinansiering i Veidekke.

Snarveier på denne siden:

Trekkfasilitet hos DNB Bank ASA

Norske sertifikatlån

Norske obligasjonslån

Forfallsprofil

Kredittanalyser

Trekkfasilitet hos DNB Bank ASA

Veidekke har en trekkfasilitet i DNB Bank ASA på 3,6 milliarder kroner som løper frem til 2. november 2020.

Det knytter seg følgende covenants til låneavtalen med DNB Bank ASA:

  1. Netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA for de siste fire kvartaler skal ikke overstige 3,5.
  2. Konsernets egenregieksponering skal ikke overstige 75 % av konsernets bokførte egenkapital.

Veidekke rapporterer løpende ledige lånerammer og status i forholt til covenants i kvartalsrapporten.

 

Norske obligasjonslån

Låneavtale
 
Registreringsdokument/
Prospekt
Verdipapirdokument/
Lånebeskrivelse
Tilleggsavtale  
ISIN NO 0010819261RegistreringsdokumentVerdipapirdokument
ISIN NO 0010823388RegistreringsdokumentVerdipapirdokument

Ved å klikke på linkene i tabellen kan du her laste ned låneavtaler, registreringsdokument/prospekt og verdipapirdokument/ lånebeskrivelse i pdf.

Forfallsprofil

Veidekke ASA langsiktige opplåning består av obligasjonslån og bankfasilitet hos DNB.

Forfallsprofil Veidekke ASA

I grafen over vises tilbakebetalingsprofilen på obligasjonslån og trukne og utrukne bankfasiliteter.

For mer informasjon om finansiell risikostyring,
se note 28 til årsregnskapet.

Kredittanalyser

SEB, DNB og Nordea utarbeider kredittanalyser på Veidekke ASA. Her kan du laste ned de siste kredittanalysene av Veidekke ASA.

Credit Research June 2018 - DNB

Credit Research March 2018 - Nordea

Credit Research Sept 2017 - SEB

Credit Research May 2016 – SEB

Credit Research Aug 2015 – SEB

Credit Research Feb 2015 – SEB

Credit Research Jan 2015 – DNB

 

 

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no