Finansieringsstrategi

Veidekke skal være et finansielt solid selskap og benytter en kombinasjon av gjeld og egenkapital i finansieringen. Det langsiktige kapitalbehovet søkes dekket gjennom lengre lånefasiliteter, fortrinnsvis i obligasjonsmarkedet.

 

Veidekkes utstrakte prosjektvirksomhet gir betydelige svingninger i det kortsiktige finansieringsbehovet. I tillegg øker kapitalbehovet om sommeren på grunn av utbytteutbetaling i mai og asfaltvirksomheten som binder mye kapital i starten av sesongen. Konsernet trenger derfor romslige trekkfasiliteter for å møte det midlertidige kapitalbehovet.

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Wiese Porsmyr

Konserndirektør, CFO

M: +47 907 59 058

jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no