Finansieringsstrategi

Veidekke skal være et finansielt solid selskap, og det er målsatt å opprettholde en ”investment grade” skyggerating.  Veidekke har i dag en BBB- skyggerating fra DNB Markets og BBB fra SEB.  BBB- er laveste investment grade rating.

Veidekke har to kapitalintensive enheter innenfor Eiendom og Industri. Det er derfor naturlig at selskapet benytter en kombinasjon av gjeld og egenkapital i sin finansiering.  Det langsiktige kapitalbehovet søkes dekket gjennom lengre lånefasiliteter, fortrinnsvis i obligasjonsmarkedet.  Veidekke har i dag utestående 750 MNOK i obligasjoner med forfall i 2018.

Veidekkes utstrakte prosjektvirksomhet gir betydelige svingninger i det kortsiktige finansieringsbehovet. I tillegg øker kapitalbehovet om sommeren på grunn av utbytteutbetaling i mai og asfaltvirksomheten som binder mye kapital i starten av sesongen. Konsernet trenger derfor romslige trekkfasiliteter for å møte det midlertidige kapitalbehovet. Veidekke har i dag en trekkfasilitet på 3 600 MNOK med forfall i 2020.

Se også note 27 kapitalforvaltning i årsrapport 2016

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no