Styrets valgkomite

Om kandidatene kan følgende opplyses:

 

Harald Norvik (f. 1946) er selvstendig rådgiver og har lang og bred erfaring fra norsk næringsliv. Norvik har bred styreerfaring og er for tiden bl. a styreleder i Aschehoug, og styremedlem i PGS og ConocoPhillips. Han har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet, direktør i Aker-gruppen, samt vært konsernsjef i Statoil. Han har også vært styreformann i SAS. Harald Norvik er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

 

Arne Baumann (f. 1962) har jobbet i OBOS siden 2002 og ledet boligdivisjonen fra 2005 til 2011, før han i 2012 ble konserndirektør for næringseiendom og administrerende direktør for OBOS Forretningsbygg AS.

 

Erik Must (f. 1943) er styreformann i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS, og har lang og bred erfaring fra norsk industri- og finansvirksomhet. Han har vært administrerende direktør i Fondsfinans, og bekler styreverv i flere selskaper, bl.a. som styreleder i Arendals Fosskompani, Gyldendal og Erik Must AS. Erik Must er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. Erik Must og hans kone Annelise er blant Veidekkes største aksjeeiere.

 

Olaug Svarva (f. 1957) er administrerende direktør i Folketrygdfondet og har vært investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Hun har mangeårig erfaring fra norsk finansvirksomhet. Tidligere har hun vært ansatt i Folketrygdfondet, fra 1998 som investeringsdirektør. Før dette har hun bl.a. vært finansanalytiker i DnC og Carnegie. Hun er siviløkonom, med utdanning fra Trondheim Økonomiske Høgskole, bachelor og MBA fra Denver i USA og er autorisert porteføljeforvalter ved Norges Handelshøyskole. Folketrygdfondet er blant Veidekkes største aksjeeiere.