Styrets valgkomite

Forslag til styrets valgkomité
 

Selskapets valgkomité består av representanter for ulike aksjeeiere eller aksjeeiergrupper og velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen legger frem sitt forslag overfor generalforsamlingen. Siden Veidekke har betydelig virksomhet i Skandinavia, legges det vekt på at det er representanter fra alle tre land i selskapets ledelse og styrende organer.

Personer eller selskaper som eier aksjer i Veidekke ASA kan foreslå kandidater til styret for valgkomiteen. Forslaget må være begrunnet for å bli behandlet.

Aksjeeiere i Veidekke kan foreslå styrekandidater for valgkomiteen på valgkomiteen@veidekke.no

 

Medlemmer av valgkomiteen:

 

Harald Norvik (f. 1946) er selvstendig rådgiver og har lang og bred erfaring fra norsk næringsliv. Norvik har bred styreerfaring og er for tiden bl. a styreleder i Aschehoug, og styremedlem i PGS og ConocoPhillips. Han har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet, direktør i Aker-gruppen, samt vært konsernsjef i Statoil. Han har også vært styreformann i SAS. Harald Norvik er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

 

Erik Must (f. 1943) er styreformann i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS, og har lang og bred erfaring fra norsk industri- og finansvirksomhet. Han har vært administrerende direktør i Fondsfinans, og bekler styreverv i flere selskaper, bl.a. som styreleder i Arendals Fosskompani, Gyldendal og Erik Must AS. Erik Must er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. Erik Must og hans kone Annelise er blant Veidekkes største aksjeeiere.

 

Anne Elisabeth Thurmann-Nielsen (f. 1959) er konserndirektør i OBOS. Hun har utdannelse fra BI i Personaladministrasjon (1986), Examen philosophicum, UiO (1999), og NKS, arbeidsrett (2000). Thurmann-Nielsen har tidligere erfaring som Senior HR coordinator i Scancem International, og Senior personalkonsulent i Saga Petrolium ASA.

 

Joakim Gjersøe (f. 1979) er leder for Nordiske Aksjer i Folketrygdfondet. Han har utdannelse fra AFF Solstrandprogrammet (2014), og Master in Business & Economics, BI (2004). Gjersøe har tidligere erfaring som aksjeforvalter i Oljefondet, Corporate finance rådgiver i Carnegie Investment Banking, og aksjeforvalter i Nordea Investment Management.