Odd Andre Olsen

Stilling
Styremedlem, ansattvalgt
Født
1961

Ansattvalgt styremedlem siden 2011.

Aksjebeholdning: 5 030

Tidligere vararepresentant til styret. Overtok som ansattes representant til styret i oktober 2011.

Ansatt i Veidekke 1985 som jernbinder.

Hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i Veidekke Entreprenør AS fra 2007. Ansattes representant i styret i Veidekke Entreprenør fra 2007.