Hanne Rønneberg

Stilling
Styremedlem
Født
1959

Styremedlem siden: 2020

Aksjebeholdning: 700

Hanne Rønneberg er sivilingeniør fra NTH (1983), med omfattende bransjeerfaring fra bygg og anlegg. Hun er i dag spesialrådgiver ved forskningsinstituttet SINTEF, der hun fra 2009 til 2020 var konserndirektør, og har tidligere hatt ulike lederstillinger i Skanska. Hanne Rønneberg er styremedlem i Multiconsult ASA, Undervisningsbygg Oslo KF, CICERO Senter for klimaforskning, Abelia og FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena).