Svein Richard Brandtzæg

Stilling
Styreleder
Født
1957

Styreleder siden 2019.

Aksjebeholdning: 2 300

Svein Richard Brandtzæg er tidligere konsernsjef i Norsk Hydro. Brandtzæg er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i kjemi fra NTH og er i tillegg bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. I løpet av sin tid i Hydro hadde han flere fremtredende internasjonale verv, blant annet i European Round Table of Industrialists, World Economic Forum, Industry Board of Transparency International m.fl. Brandtzæg er styremedlem i Mondi Ltd (UK), Swiss Steel (CHF), Eramet Norge, DNB Bank ASA (NO), og var styreleder ved NTNU (2014–2020). I tillegg er han nestleder i Etikkrådet for Pensjonsfond Utland (NBIM).