Arve Fludal

Stilling
Styremedlem, ansattvalgt
Født
1970

Ansattvalgt styremedlem siden 2015.

Aksjebeholdning: 2 049

Opsjoner tildelt: 1 000

Representerer funksjonærgruppen.

Ansatt i Veidekke siden 1998.

Er Anleggsleder i Region Nord/Vest distrikt Haugesund