Generalforsamling

Generalforsamling

Veidekke avholdt ordinær generalforsamling onsdag 10. mai 2017 kl. 17.00.

Protokoll: Protokolll fra ordinær generalforsamling 10. mai 2017

Innkalling: Innkalling til generalforsamling 10. mai 2017

Vedlegg: Vedlegg til innkalling

 

Veidekke legger til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta på generalforsamlingen og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, blir gitt mulighet til å stemme ved fullmektig eller ved å avgi forhåndsstemmer.

Styret, valgkomiteen og revisor er til stede på generalforsamlingen. Dessuten deltar selskapets ledelse.

Spørsmål til generalforsamlingen

Aksjonærer som ønsker å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen må melde dette skriftlig til selskapet senest syv dager før frist for innkalling til generalforsamling, sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.

Tidligere protokoller

2016: Protokoll: Generalforsamling 10. mai 2016

2015: Protokoll: Generalforsamling 5. mai 2015

2014: Protokoll: Generalforsamling 7. mai 2014


 

Vedtekter

Vedtekter for Veidekke ASA

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no