Revisor

Ekstern revisor velges av generalforsamlingen, som årlig godkjenner revisjonshonoraret. Ekstern revisor er uavhengig av Veidekke ASA og bekrefter hvert år skriftlig at uavhengighetskravene er oppfylt. Veidekke har retningslinjer for hvilke tilleggstjenester revisor yter, og hvilket omfang disse tjenestene har. Veidekkes eksterne revisor er EY.