Selskapsovertakelse

Tilbud om overtakelse av selskapet vil bli håndtert i samsvar med prinsippet om likebehandling av aksjeeierne, men styret har ikke sett det hensiktsmessig å utarbeide spesifikke retningslinjer for opptreden ved tilbud om overtakelse.