Informasjon og kommunikasjon

All finansiell informasjon fra konsernet skal være korrekt, tydelig og relevant, slik at aksjekursen reflekterer verdiene i selskapet. Alle aksjeeiere og andre aktører i finansmarkedet skal ha lik tilgang til finansiell informasjon. Eierinformasjon, finansiell kalender, nyheter, finansielle rapporter og presentasjoner blir publisert på veidekke.com.