Godtgjørelse til styret og konsernledelse

Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Godtgjørelsen reflekterer styrets ansvar, kompetanse og tidsbruk og er uavhengig av selskapets resultat.

Styret bestemmer konsernsjefens lønn og annen kompensasjon, mens kompensasjon til den øvrige konsernledelsen bestemmes av konsernsjef i samråd med styreleder. Veidekke tilstreber å tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser, men ønsker ikke å være lønnsledende. Konsernet har etablert bonusprogram og aksjeopsjonsprogram for ledere.