Virksomheten

Veidekke ASA er et allmennaksjeselskap med hovedkontor i Oslo. Aksjene er notert på Oslo Børs og er fritt omsettelige. Konsernet driver entreprenørvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark gjennom selskapene Veidekke Entreprenør og Veidekke Infrastruktur i Norge, Veidekke Sverige og Hoffmann (Danmark). Veidekke solgte i 2020 eiendomsvirksomheten konsernet drev i Norge og Sverige. Her finner du Veidekkes vedtekter.

Konsernets ambisjoner mot 2022, lønnsomhet før vekst og attraktivt utbytte, er konkretisert og målsatt. Virksomhetene har satt strategiske mål som skal sikre god lønnsomhet og verdiskaping i alle deler av virksomheten. 

Veidekke ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom ansvarlig forretningsdrift og systematisk forbedringsarbeid. Les om konsernets bærekraftsarbeid her og i bærekraftsrapporten