Eierstyring

Eierstyring

Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse beskriver hvordan Veidekke skal ledes, organiseres og administreres for at selskapet over tid kan skape størst mulig verdi, til beste for aksjeeierne, medarbeiderne og samfunnet for øvrig. Ansvaret for Veidekkes eierstyring og selskapsledelse har styret, som årlig vurderer prinsipper og praksis på dette området.

Veidekke er underlagt kravene til redegjørelse om foretaksstyring i regnskapslovens paragraf 3-3b samt Oslo Børs’ krav til eierstyring og rapporterer i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Redegjørelsen om eierstyring er gjengitt i Veidekkes årsrapport og blir behandlet på generalforsamlingen. Under følger en forkortet versjon: