Veidekke ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ledende ansatte 2014

Veidekke ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ledende ansatte 2014

16.05.2014 - 08:45

835 ledende ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 3.500 Veidekkeaksjer hver. De ansatte kunne velge mellom tre tilbud: Tilbud A med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand (1.500 - 3.500 aksjer), tilbud B med 30 % rabatt og ingen finansieringsbistand (1.500 - 3.500 aksjer) og tilbud C med 20 % rabatt og ingen finansieringsbistand (50 - 1.500 aksjer).

384 ledende ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 916.504 aksjer i bestillingsperioden, 8. - 15. mai. I tilbud A ble det imidlertid tegnet flere aksjer enn hva som var avsatt, slik at det er foretatt en avkortning. Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom 1.500 og 2.900 aksjer hver i tilbud A. I tilbud B og C ble det ingen avkorting. Etter avkorting ble det tildelt totalt 863.354 aksjer.

Tilbudskursene ble henholdsvis kr 52,19 (tilbud A og C) og kr 45,67 (tilbud B) etter 20 % / 30 % rabatt på børskursen i bestillingsperioden. Bindingstiden på aksjene er 3 år.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Finanskonsulent Marte Hoggen Bolsø, tlf 93 63 25 77, marte.hoggen.bolso@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12