Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

01.12.2014 - 08:00

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 28. november 2014 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,6013. Etter dette har Stiftelsen 11 943 aksjer i Veidekke.

Ansatte kjøpte 1 046 994 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i november 2014, jfr. børsmelding 17. november 2014. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember 2014. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12