Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL Aksjer til ansatte 2014

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL Aksjer til ansatte 2014

17.11.2014 - 08:30

6 130 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 1.700 Veidekkeaksjer hver. De ansatte kunne velge mellom to tilbud: Tilbud A med 30 % rabatt og kontant betaling og tilbud B med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand.

1 947 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1,51 millioner aksjer i bestillingsperioden 6.-14. november. Tilbudet var imidlertid overtegnet med 31 %, slik at det ble foretatt en avkortning. Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom 50 og 1 000 aksjer hver og det ble tildelt totalt 1,05 millioner aksjer til de ansatte.

Kjøpskursene ble henholdsvis kr 45,18 (tilbud A) og kr 51,64 (tilbud B) etter 30 % / 20 % rabatt på børskursen i bestillingsperioden. Det er to års bindingstid på aksjene.

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet. Også i år har interessen vært stor, og 1 947 kjøpere tilsvarer 32 % av dem som fikk tilbudet. Tilsvarende tall for 2013 og 2012 var henholdsvis 31 % og 31 %.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Finanskonsulent Marte Hoggen Bolsø, tlf 93 63 25 77, marte.hoggen.bolso@veidekke.no
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf 99 58 18 02, christopher.bjerke@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12