Veidekke ASA: Aksjetilbud ledende ansatte og opsjonsinnløsning ledende ansatte

Veidekke ASA: Aksjetilbud ledende ansatte og opsjonsinnløsning ledende ansatte

25.11.2021 - 19:00

Det vises til tidligere kunngjøring fra Veidekke ASA den 22. november 2021 vedrørende Aksjetilbud for ledende ansatte og opsjonsinnløsning for ledende ansatte.

Vedlagt følger skjema fra Primærinnsidere iht. EUs forordning om markedsmisbruk (Market Abuse Regulation).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058,
jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven $5-12.