Veidekke ASA: Opsjonstildeling og opsjonsinnløsning ledende ansatte

Veidekke ASA: Opsjonstildeling og opsjonsinnløsning ledende ansatte

02.09.2021 - 10:44

Det vises til tidligere kunngjøring fra Veidekke ASA den 30. august 2021 vedrørende Opsjonsinnløsning for ledende ansatte.

Vedlagt følger skjema fra Primærinnsidere iht EUs forordning om markedsmisbruk (Market Abuse Regulation).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058,
jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven $5-12.