Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

25.03.2021 - 20:14

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. mars 2021 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 118,08. Etter dette har Stiftelsen 123 732 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.