Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

06.01.2021 - 09:44

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. januar 2021 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 110,01. Etter dette har Stiftelsen 341 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.