Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

22.12.2020 - 08:57

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. desember 2020 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 105,38. Etter dette har Stiftelsen 318 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.