Veidekke ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Veidekke ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

12.11.2020 - 11:10

Veidekke avholder ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. desember 2020 kl. 17.00 på webcast. Innkallingen følger vedlagt og er postlagt til aksjeeierne i dag. Innkalling og vedlegg er også publisert på www.veidekke.com.

Grunnet covid-19-pandemien og strenge smitteverntiltak er oppmøte ikke tilrådelig. Veidekkes aksjeeiere anmodes derfor om å avgi forhåndsstemme via VPS eller fullmakt, som beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil bli gjennomført uten utdypende kommentarer til de ulike sakene som foreligger til behandling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.