Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

03.09.2020 - 13:51

Arve Fludal, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 3. september 2020 solgt 740 aksjer i Veidekke til kurs 118,00. Etter kjøpet har Arve Fludal en beholdning på 8 200 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.