Veidekke ASA: Nøkkelinformasjon for foreslått kontantutbytte

Veidekke ASA: Nøkkelinformasjon for foreslått kontantutbytte

11.02.2020 - 08:00

Styret i Veidekke ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen 6. mai 2020 å utbetale et utbytte på kroner 5,00 per aksje for regnskapsåret 2019.

Utbyttebeløp: 5,00 per aksje

Annonsert valuta: Norske kroner

Siste dag inklusive: 6. mai 2020

Ex-dato: 7. mai 2020

Record date (eierregisterdato): 8. mai 2020

Betalingsdato: 19. mai 2020

Vedtaksdato: 6. mai 2020

Kontaktperson:

Finansdirektør Jørgen G. Michelet

Telefon 917 43 856

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.