Veidekke solgte boliger for 6,3 milliarder kroner i 2019

Veidekke solgte boliger for 6,3 milliarder kroner i 2019

09.01.2020 - 08:00

Veidekke solgte 256 boliger i 4. kvartal. Samlet for 2019 endte salget på 1 155 boliger med en totalverdi på 6,3 milliarder kroner. Antall boliger i produksjon ved utgangen av 2019 var 2 215, med en salgsgrad på 78 %.

Veidekke solgte 256 boliger i fjerde kvartal 2019, hvorav 154 boliger ble solgt i Sverige og 102 boliger i Norge. Boligsalget økte sammenlignet med tredje kvartal, og økningen kom i Sverige. For året som helhet solgte Veidekke 1 155 boliger, en økning på 305 enheter fra året før.

- I 2019 så vi en solid økning i salget fra foregående år i både Norge og Sverige. I Norge har vi truffet bra med flere prosjekter i både Oslo og Trondheim. Gledelig er også det positive taktskiftet vi har opplevd i Sverige, selv om det vil ta noe tid før det økte salget gir utslag på antallet boliger i produksjon, sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr. I første kvartal 2020 vil et nytt salgstrinn på Middelthunet (94 enheter) og første trinn av Løren Botaniske (70 enheter) i Oslo samt første del av trehusprosjektet Cederhusen i Hagastaden i Stockholm (60 enheter) være viktige for aktiviteten gjennom året, sier Porsmyr.

Verdien av de solgte boligene var 1,3 milliarder kroner i 4. kvartal, hvorav Veidekkes andel var 978 millioner. Samlet for året ble det solgt boliger for 6,3 milliarder kroner, hvorav Veidekkes andel var 4,3 milliarder kroner.

Antallet boliger i produksjon er 2 215 ved utgangen av året, hvorav Veidekkes andel er 1 732 boliger. Salgsgraden for boliger i produksjon er 78 %.

Boligsalgstallene for Veidekke per fjerde kvartal 2019:

Fjerde kvartal 2019 (2018)2019 (2018)12 mnd. rullerende salg 1
Brutto 1Netto 2Brutto 1Netto 2
Norge91 (89)72 (52)611 (437)378 (288)611
Sverige154 (111)125 (109)544 (286)472 (271)544
Totalt245 (200)197 (161)1 155 (723)850 (525)1 155
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Veidekkes andel av salg

    For mer informasjon, ta kontakt med:
    Direkt ø r for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
    Finansdirekt ø r J ø rgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.