Refinansiering av banklån

Refinansiering av banklån

20.12.2019 - 08:44

Veidekke ASA har inngått avtaler om refinansiering av dagens banklån. De eksisterende finansieringsrammene på totalt 4,6 milliarder kroner har forfall i 2020. Refinansieringen innebærer en forlengelse av selskapets forfallsprofil.

De nye avtalene omfatter en flervaluta kassekreditt i DNB på 3,6 milliarder kroner med forfall november 2021 og en revolverende kredittfasilitet hos SEB på 2,3 milliarder kroner med 18 måneders løpetid, inklusive mulighet for 12 måneders forlengelse.

Avtalene sikrer Veidekke en solid finansiell plattform med betydelige likviditetsreserver for Veidekkes virksomhet i de neste årene.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.