Veidekke ASA – Ny aksjekapital er registrert

Veidekke ASA – Ny aksjekapital er registrert

19.12.2019 - 16:06

Det vises til tidligere kunngjøringer fra Veidekke ASA ("Selskapet") vedrørende den rettede emisjonen mot ansatte i Veidekke-konsernet, hvor det ble utstedt 1 251 325 nye aksjer i Selskapet. Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den rettede emisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret. Selskapets aksjekapital er 67 478 133,5 fordelt på 134 956 267 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,5. De nye aksjene som er utstedt i den rettede emisjonen mot ansatte er forventet registrert på de respektive tegnernes VPS-kontoer omkring 20. desember 2019.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.