VEIDEKKE ASA: Vellykket gjennomføring av rettet emisjon mot ansatte

VEIDEKKE ASA: Vellykket gjennomføring av rettet emisjon mot ansatte

25.11.2019 - 08:35

- Allokering til primærinnsidere

Det vises til børsmelding offentliggjort 13. november 2019 av Veidekke vedrørende igangsettelsen av tegningsperioden for aksjer i forbindelse med Veidekkes aksjekjøpsprogram for ansatte.

Veidekke offentliggjør med dette at den rettede emisjonen mot ansatte er vellykket gjennomført.

Tegningsperioden ble avsluttet den 22. november 2019.

Tegningskursen for aksjene er fastsatt til NOK 91,96 per aksje, som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i tegningsperioden fratrukket en rabatt på 20 %. Aksjene er underlagt en bindingstid på to år.

Totalt ble det tildelt 1.257.425 nye aksjer i emisjonen fordelt på 2.170 ansatte.

De nye aksjene forventes utstedt omkring den 20. desember 2019. Forutsatt rettidig betaling, er levering av aksjene forventet å skje i perioden 21.-31. desember 2019. Melding om tildelte aksjer, og det tilhørende beløpet som skal betales, er forventet formidlet omkring 28. november 2019. Ansatte som har tilgang til investortjenester i VPS, vil kunne undersøke antall aksjer tildelt dem fra aksjene er utstedt og registrert i VPS.

Etter registrering av de nye aksjene vil det totale antall aksjer i Veidekke ASA øke med 1.257.425 aksjer til 134.962.367 aksjer.

Tegning av og allokering til primærinnsidere
Følgende primærinnsidere har tegnet og blitt tildelt aksjer i ansattemisjonen:

- Catharina Bjerke tegnet 1.500 aksjer og ble tildelt 1.500 aksjer til NOK 91,96 per aksje. Catharina Bjerke eier nå 7.085 aksjer og 1.000 opsjoner i Veidekke.

- Terje Larsen tegnet 900 aksjer og ble tildelt 900 aksjer til NOK 91,96 per aksje. Terje Larsen eier nå 111.475 aksjer og 1.000 opsjoner i Veidekke.

- Øivind Larsen tegnet 1.000 aksjer og ble tildelt 1.000 aksjer til NOK 91,96 per aksje. Øivind Larsen eier nå 8.100 aksjer og 1.000 opsjoner i Veidekke.

- Mats Nyström tegnet 1.500 aksjer og ble tildelt 1.500 aksjer til NOK 91,96 per aksje. Mats Nyström eier nå 20.000 aksjer og 1.000 opsjoner i Veidekke.

- Hans Olav Sørlie tegnet 1.000 aksjer og ble tildelt 1.000 aksjer til NOK 91,96 per aksje. Hans Olav Sørlie eier nå 71.090 aksjer og 1.000 opsjoner i Veidekke.

- Anne Thorbjørnsen tegnet 500 aksjer og ble tildelt 500 aksjer til NOK 91,96 per aksje. Anne Thorbjørnsen eier nå 29.355 aksjer og 1.000 opsjoner i Veidekke.

- Inge Ramsdal tegnet 300 aksjer og ble tildelt 300 aksjer til NOK 91,96 per aksje. Inge Ramsdal eier nå 8.295 aksjer og 0 opsjoner i Veidekke.

- Arve Fludal tegnet 900 aksjer og ble tildelt 900 aksjer til NOK 91,96 per aksje. Arve Fludal eier nå 8.940 aksjer og 1.000 opsjoner i Veidekke.

- Odd Andre Olsen tegnet 700 aksjer og ble tildelt 700 aksjer til NOK 91,96 per aksje. Odd Andre Olsen eier nå 4.805 aksjer og 0 opsjoner i Veidekke.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om Veidekke:

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.