Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

14.11.2019 - 20:22

Hans von Uthmann, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 14. november 2019 kjøpt 830 aksjer i Veidekke til kurs 114,00. Etter kjøpet har Hans von Uthmann en beholdning på 4 130 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.