Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

14.11.2019 - 12:01

Tocaba AS , et selskap eid av nærstående til Tone Hegland Bachke, styremedlem og primærinnsider i Veidekke ASA, har den 14. november 2019 kjøpt 3 000 aksjer i Veidekke ASA til kurs NOK 112,00 per aksje. Total aksjebeholdning for Tocaba AS i Veidekke ASA etter transaksjonen er 3 000 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.