Veidekke ASA: forhøyer aksjekapitalen og utsteder nye aksjer til ansatte

Veidekke ASA: forhøyer aksjekapitalen og utsteder nye aksjer til ansatte

13.11.2019 - 18:01

På bakgrunn av en fullmakt gitt av den ordinære generalforsamlingen 8. mai 2019 til å forhøye aksjekapitalen, har styret vedtatt en rettet emisjon mot ansatte i Veidekke-konsernet. I emisjonen kan det utstedes inntil 1,5 millioner nye aksjer.

Veidekkes aksjekjøpsprogram for 2019 gir ansatte mulighet til å tegne mellom 50 og 1 500 aksjer. Aksjene er underlagt en bindingstid på to år.

Tegningsperioden starter den 15. november 2019 og avsluttes den 22. november 2019. Tegningskursen vil være lik volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i tegningsperioden fratrukket en rabatt på 20 %. Den samlede rabatten for de tegnede aksjene kan ikke overstige NOK 30 millioner. I tilfelle av overtegning eller dersom den samlede rabatten overstiger NOK 30 millioner, vil det skje en avkortning i antall aksjer som allokeres til hver enkelt tegner. Allokering av aksjer til tegnerne vil skje rundt den 25. november 2019, mens aksjene forventes utstedt rundt den 20. desember 2019.

For mer informasjon, ta kontakt med:

• Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke

Abonner på meldinger fra Veidekke

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.