Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

21.06.2019 - 07:49

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. juni 2019 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 84,26. Etter dette har Stiftelsen 262 150 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.