Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

20.06.2019 - 06:45

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. juni 2019 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 84,03. Etter dette har Stiftelsen 252 150 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.