Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

13.06.2019 - 07:50

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. juni 2019 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 83,81. Etter dette har Stiftelsen 222 150 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12