Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

07.06.2019 - 06:45

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 6. juni 2019 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 83,84. Etter dette har Stiftelsen 207 150 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12