Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

06.06.2019 - 07:34

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. juni 2019 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 84,19. Etter dette har Stiftelsen 192 150 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12