Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

29.05.2019 - 15:08

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. mai 2019 kjøpt 6 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 84,48. Etter dette har Stiftelsen 177 150 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.