Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

29.05.2019 - 06:45

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 28. mai 2019 kjøpt 13 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 83,79. Etter dette har Stiftelsen 171 150 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.