Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL PRIMÆRINNSIDER

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL PRIMÆRINNSIDER

28.05.2019 - 13:45

Svein Richard Brandtzæg, styreleder i Veidekke ASA, har den 28. mai 2019 kjøpt 1 800 aksjer i Veidekke til kurs 83,90. Etter kjøpet har Svein Richard Brandtzæg en beholdning på 1 800 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.